Malwani Taste | Sindhudurg Kinara | Thane Maharashtra

Sindhudurg Kinara Lounge

Malwani Restaurant in Thane, Maharashtra


Restaurant Name: Sindhudurg Kinara

Tel:  25806417 / 25801113 / 25801116 / 25801106 / 887998372

Address: Shop no.5, Surekh Aminity Complex, Opp.R J Thakur College, Savarkar Nagar, Thane West, 400606.

Restaurant Type: Malwani Foods Restaurant


Map: