Sea Food | Malwani Taste | Sindhudurg Kinara

Malwani Restaurant in Ulhasnagar Kalyan, Maharashtra


Restaurant Name: Sindhudurg Kinara

Tel: 077770 47721

Address: Ranjan Building, Near Waghmare Hall, Lalchakki, Ulhasnagar, 421004.

Restaurant Type: Malwani Foods Restaurant


Map: